WeChat sweep, a surprise.

Contact us

Address:

No.18, 1451 Lane, Licheng Middle Road, Chengxiang District, Putian, Fujian

Tel:

0594-2692192

E-mail:

baicheng@baicheng999.com

Wechat:

baicheng999、baicheng99

Weibo:

weibo.com/baicheng999

Website:

http://www.baicheng999.com/

IMMEDIATE CONTACT

Your name

Your E-mail

Content